X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

در اینجا لازم میدانم قبل از پرداختن به مطالب دیگر باز هم کمی در مورد

پروتیئن بدانیم

تمرینات ورز شی در روند متابولیسم یا سوخت و ساز پروتیین نقش به

سزایی دارند

این تمرینات تغئیرات بسیاری در روند تولید و استفاده انرژی در بدن دارد

برای مثال تمرین با وزنه سبب افزایش مقدار پروتئین های انقباضی در عضله

میگردد

عبارت دیگر تمرین استقامت هوازی تشکیل پروتئین میتوکندری و آنزیم

پروتئینهای اکسیداتیو را تحریک میکند

اما اندازه خود عضله افزایش نخواهد یافت

تحت شرایطی که ذخایر کلیکوژن عضله اندک است برای تولید انرژی در

تمرینات استقامتی هوازی ممکن است از ذخایر پروتئین استفاده شود در

حالی که این ذخایر پروتئین مانند کلیکوژن عضله کارایی ندارند

متنا سب با نوع تمرین ورزشی تغذیه ورزشی ممکن است برای تقویت رشد

عضلانی تولید آنزیمهای مورد نیاز جهت تولید انرژی یا جهت منبع انرژی ستفاده شود

یکی از بحثهایی که در بین محققان تغذیه ورزشی وجود دارد اینست که ایا

ورزشکاران به پروتئین بیشتر احتیاج دارند یا نه؟

یک نظر این است که ورزشکاران به 0.75 تا1 گرم پروتئین نیاز دارند و نظر دیگر

اینکه ورزشکاران به 2 تا 3 گرم البته به ازای هر کیلو گرم وزن بدن

3عملکرد پروتئین

پروتیئن ماده غذائی اصلی است که در ررشد و تکامل و ترمیم تمام بافتهای

بدن بکار میرود.

بافت عضلانی مرکب از 72% آب میباشد 22% از 28% باقیمانده را پ روتئین

تشکیل میدهد و این ماده هسهس ساختمانی تمام بافتهای بدن است.

پروتئین نقش ضروری در تنظیم متا بولیسم دارد . تمام عکسالعمل های

متبولیکی در بدن بوسیله آنزیمها کنترل میشوند و تمام آنزیمها از پروتئین

ساخته شده اند.

اگر چه پروتئین منبع اصلی تامین انرژی در بدن نیستن ولی ممکن است به

چند منظور در شرایط خاصی بکار گرفته شود. حقیقت این است که استفاده

از ذخایر پروتئین بدن مثل عضله به عنوان یک منبع انرژی تقدم بر دو دو

عملکرد آن دارد.

حفظ تعادل نئتروژن

بدن به طور مداوم در حال ساخت پروتئین های جدید و دفع فراورده های زاید

متابولیسم پروتئین میباشد. مادهای در پروتئین یافت میشود که در

کربوهیدرات و چربی وجود ندارد و ان نیتروژن است . برای اینکه پروتئین در

بدن ذرخیره شود باید مقداری از پروتئین وجود داشته باشد.

نیتروژن در بدن ذخیره نمی شود بنا بر این مواد حاصل از شکستن پروتئین از

طریق ادرار دفع میشود. برای انکه بدنتان عملکرد مطلوبی داشته باشد باید

نیتروژن دفع شده جایگزین شود.

 اگر به واسطه ورزش با وزنه از وزن بیشتری بر خوردار شوید بدنتان در حالت

موازنه مثبت نیتروژن قرار دارد واگر کاهش وزن داشته باشید در موازنه منفی

نیتروژن قرار دارید

محا سبه تقریبی پروتئین

برای محاسبه تقریبی میزان پروتئنی که با رشته ورزشی و نیز با بدن شما

متناسب باشد تمام متغیر ها را باید در نظر داشته باشید .

مطالعات جدید نشان میدهد که سوخت و ساز پروتئین در طی ورزشهای

استقامتی بسیار زیاد است. پروتئین ها مسئول تا مین 5 تا 15% انرژی مورد

نیاز برای این گونه ورزشها هستند پس نتیجه میکیریم ورشکاران استقامتی

بیاد پروتئین بیشتری مصرف کنند.

مقدار پروتئین مصر فی برای ورزشکاران استقامتی 1.5 تا 2 و برای

ورززشکارانی که با وزنه کار میکنند و به دنبال افزایش حجم هستند

2.5 تا 3.5 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن تائین شده است. لازم به ذکر است

که مصرف بیش از حد پرو تئین باتعث تولید یک ماده بسیار سمی به نام اوره

میگردد که دفع ان از طریق کلیه و کبد میباشد که باعث آ سیب رساندن به

این دو عضو حساس بدن میگردد.

بنا بر این دقت در مصرف صحیح و به اندازه پروتئین بسیا حایز اهمیت میباشد.

بهتر است تعئین میزان پروتئین مصرفی و نوع آن را زیر نظر اشخاص مطلع

انجام داده از رژیمهای سر خود یا دستوراتی را که مربیان نا آگاه سالنهای

بدنسازی به عتوان پزشک تغذیه در دسترستان میگذارند جدا خودداری کنید.

ناراحتی کبد و کلیه بسیار خطرناک و در مواردی غیر قابل درمان هستند.