نام: Larry Scott
تاریخ تولد:Nov 12, 1938
محل اقامت فعلی:Salt Lake, Utah, United States of America
وضعیت:مجرد
نام مستعار:The Legend
قد:171cm
وزن:94kg
افتخارات:

1979 Grand Prix Vancouver - IFBB,
1979 Canada Diamond Pro Cup - IFBB, 9th
1966 Olympia - IFBB, Winner
1965 Olympia - IFBB, Winner
1964 Universe - IFBB, Overall Winner
1962 Mr America - IFBB, Overall Winner
1960 Mr California - AAU, Overall Winner