سوستانون 250

Deca 

faked Norma Inhalt 


original Norma
 

orginal


 

faked


 

با کامل شدن عکس ها افق دید بهتری نسبت به استر های تقلبی خواهید داشت
 
پریموبولان


sized 800x1500 and weights 186KB.

**************************
پارابولان


faked Parabolan


original Parabolan

*******************************************
سوستانون مصری


original Ägypten


Faked Sustanon Ampullen

-----------------------------------------------------
وینسترول دپو


تستوویرون دپو

sized 800x1354 and weights 142KB.
این هم دو نمونه پریموبولان اصل با درشت نمایی و وضوح بالا

Testosterone Suspension
***************
orginal
نمونه های قلابی تستوسترون پروپیونات


دکاهای یونانیاصل


اصل


اصل

sized 786x364 and weights 78KB.

نمونه های اصل از زوایای مختلف


به نوشته ای که در زیر برچشب و بر روی شیشه حک شده است دقت کنید


در پوش نمونه های اصلی


درپوش نمونه های قلابی

دکاهای هلندی


نمونه اصل


نمونه اصل از یک زاویه دیگر


مقایسه اصل و قلابی


قلابی ها


آرژانتینی قلابی